VIA EGNATIA - MAZEDONEIN
Ohrid Kirche Sv. Sofia Fresken

OHRID
Kirche Sv. Sofija
Fresken (11. Jh.)